NINJA » Starforged: náhodně generuji galaxii

Starforged: náhodně generuji galaxii

Kdybych měl teď, v tento moment, prohlásit nějakou svou hru za nejoblíbenější, tak je to Ironsworn. Pokud chci hrát, tak mi stačí vzít pravidla a vytištěné kartičky postav, sednou ke stolu a mám hotovo. Žádná příprava, žádné plánování a stejně bude hra dobrá a silná.

Poprvé se ze ztracené karavany plynule stal souboj starých a nových bohů. Napodruhé družina bojovala proti chapadlovité nemrtvé dryádě, která se snažila zbortit hranice mezi světy. A to počáteční situace byla „Převážíte posvátnou relikvii své vesnice a napadli vás trollové“.

Kdybyste měli vyzkoušet jen jediný systém, zkuste Irownsworn. Je zdarma a je skvělý.

Ironswornu za pár měsíců přibude mladší sci-fi bráška Starforged, který jsem naštěstí naslepo kickstartroval i když jsem tehdy ještě netušil, jako cool jsou pravidla, která používá.  Teď se mi díky tomu válí na disku PDF preview verze pravidel a přede mnou je vedení hned tří her na discordovém oneshot serveru.

Mohl bych opět přijít ke stolu bez přípravy, jenže součástí Starforged je i minihra/cvičení/několik náhodných tabulek pro generování světa, ve kterém se bude hrát. Nedokážu odolat.

Obecné pravdy

Prvotní nastavení světa určuje přímo příručka:

  • Tohle je nebezpečná budoucnost. Před dvěma staletími tvůj lid uprchl před kataklyzmatem a osídlil vzdálenou galaxii, kterou nazval Výheň. Výheň je chaotické místo plné nebezpečí a záhad.
  • Tohle je osamělá budoucnost. Až na některé možné výjimky (které určíte jako součást svých vlastních pravd) jsou lidé jediným známým inteligentním životem v této galaxii. Kdysi zde žili i jiní, ale zůstaly po nich jen tajemné a nebezpečné hrobky, které uchovávají jejich dědictví.
  • Tohle je rozmanitá budoucnost. Ve Výhni žije pestrá směsice lidí a kultur.
  • Tohle je vzdálená budoucnost. Osídlení jsou roztroušená a často izolovaná jedno od druhého. Vaše hvězdná loď sice může cestovat rychlostí vyšší než světlo, ale v kosmickém měřítku je těžkopádně pomalá.
  • Tohle je neprobádaná budoucnost. Objevy čekají. Dokonce i v osídlených oblastech je velká část Výhně neznámá a neprozkoumaná.
  • Tohle je podivuhodná budoucnost. Výheň je galaxie plná prastarých záhad, vesmírných tvorů, podivuhodných úkazů a dalších zázraků.
  • Tohle je retrobudoucnost. Představte si, že technologie, které ovládáte, jsou jen mírně pokročilé oproti dnešním reálným technologiím – nebo dokonce v mnoha ohledech představují krok zpět. Zdroje jsou vzácné a obyvatelé Výhně se musejí snažit dát dohromady, co se dá.
  • Tohle je nespravedlivá budoucnost. Ti, kdo mají moc, hromadí zdroje, ovládají technologie a silou nebo lstí vnucují svou vůli druhým. Ostatní se musí těmto silám imperialismu a útlaku postavit.
  • Tohle je nadějná budoucnost. Navzdory všem problémům naděje zůstává. Plnění vašich přísah umožňuje tuto naději naplnit.

Super, mám nějakou základní představu. To, proč tu jsem, je ale házení a vymýšlení, perte mi sem tabulky!

Kataklyzma: hod 53 a 16

Interdimenzionální entity vtrhly do naší reality.

Tyto neúprosné a záhadné bytosti bez varování zpustošily naše domovské světy. Nemohli jsme se jim postavit. Se zničeným posledním zbytkem naší obrany a ztracenou nadějí jsme odevzdali svůj osud Výhni. Zde se můžeme skrýt. Přežít.

Tyto bytosti na sebe vzaly podobu zhoubných biologických pohrom.

Úplně to vidím, trhlinami v realitě sem proniká něco, co u lidí vyvolává mutace a změny. Body horror jak z Lovecrafta. Na obloze se objevují jevy připomínající polární záři a v závěsu za nimi začínají první změny. Proč zůstali někteří ušetřeni? Jak ony změny vypadaly? Proč si naši předci mysleli, že útek je řešení?

Exodus: hod 36

Nesourodá flotila lodí, poháněná obrovskou rychlostí experimentálními nadsvětelnými pohony, dopravila naše předky do Výhně. Technologie, která tyto lodě poháněla, je však údajně zdrojem Rozpolcení, roztříštění reality, které nás dodnes sužuje.

Experimentální pohony používané flotilou Exodu jsou zakázané, ale škoda již byla napáchána. Rozpolcení se šíří naší realitou jako praskliny na ledové hladině rybníka. Tyto trhliny uvolňují ještě nebezpečnější reality do naší vlastní. Utekli jsme před jedním kataklyzmatem, abychom nechtěně vytvořili další?

Řekl bych, že lodě měly biologický komponent, něco co souviselo s mutacemi. Jejich využívání ale ještě víc trhalo realitu. To by vysvětlovalo, proč takové lodě nebyly využívány předtím ani potom. A polární záři se očividně říká Rozpolcení. Cool.

Komunita: hod 15

Jen málokdo přežil cestu do Výhně a my jsme na tomto nebezpečném místě rozptýleni do všech koutů.

Naše osady jsou často malé, bez zdrojů a na pokraji zkázy. Stovky vzdálených osad jsou ztraceny a izolovány v nezkrotném chaosu této galaxie a my neznáme jejich osud.

Vypadá to, že ve výhni se každá loď vydal vlastním směrem. Proč to? Bylo to kvůli něčemu, co se stalo mezi loděmi? Nebo je k rozdělení donutilo něco, na co narazili ve výhni? Tolik otázek a zatím jen málo odpovědí. To ale vůbec nevadí.

Železo: hod 20

Železné přísahy se skládají na zbytky lodí, které dopravily náš lid do Výhně.

Mnoho našich základen bylo postaveno z železných kostí lodí Exodu. Úlomky lodí také dostávali přeživší na památku a předávali si je z generace na generaci.

Dnes Železní přísežníci skládají na úlomky sliby, aby uctili oběti svých předků, podstatu míst, která za sebou zanechali, a duše oněch velkých lodí.

Proč náš lid přísahá na železo? Mělo tohle symbolické gesto někdy praktický význam? Myslím, že to, čemu se dnes říká Železo, není železem v pravém slova smyslu, ale slitinou, jejíž proces výroby byl už dávno ztracen.

Každopádně dotek Železa pálil/ničil napadenou tkáň a proto lidé, kteří chtěli prokázat, že jsou v pořádku, sevřeli kus tohoto materiálu. Časem se celý proces ritualizoval právě do Železných přísah, zvyku, který je dodnes hluboko vryt do všech lidských společenstev po celé Výhni.

Z Železa byly vyrobeny i kostry lodí, které odvezly náš lid. Měly chránit před Rozpolcením nebo možná před biologickým komponentem pohonu. Ať tak nebo tak, kostry byly rozebrány a jejich kousky si teď náš lid předává z generace na generaci.

Zákony: hod 03

Velká část osídlených oblastí je pohraničím bez práva. Často zde vládnou zločinecké frakce a zkorumpovaní vůdci.

Mocnosti ve Výhni přichází a odchází, takže jakákoli autorita je pomíjivá. Nakonec se o sebe musíme postarat sami. Některé komunity jsou baštami úspěšné autonomie, ale mnohé jsou zkorumpované nebo se na nich přiživují drobní despotové, zločinci a nájezdníci.

To znamená, že se naše komunity už nedokázaly znova spojit. Je ve Výhni nějaký vnější vliv, který brání srocování lidí nebo obnovování kontaktů? Nejspíš přetrvává ohrožení, které donutilo lodě rozptýlit se při příletu do nové galaxie.

Víra: hod 81

Tři dominantní náboženské řády, Triumvirát, bojují o vliv a moc ve Výhni.

Naše komunity často složily přísahu, že budou sloužit jednomu ze tří učení Triumvirátu. Pro mnohé z nich víra nabízí cíl a smysl. Ale zároveň nás také rozděluje. Během naší krátké historie ve Výhni nás vůdci Triumvirátu štvali proti sobě. Z tohoto důvodu se někteří z nás stávají odpadlíky, kteří se těchto náboženství zříkají a následují odlišnou cestu.

Hmm… tohle mi moc nezapadá do zbytku. Lidstvo je sice rozdrobené, ale dokáže si udržet tři jednotné víry, které spolu vedou spor? To mi zatím nedává úplně smysl, ale uvidíme, co mi tabulky řeknou dál, třeba to ještě do sebe zapadne.

Magie: hod 55, 08

Nadpřirozenou mocí vládnou pouze výjimeční lidé, kterým říkáme Paragoni.

Ačkoli se nejedná o kouzla v pravém slova smyslu, schopnosti Paragonů se magii blíží natolik, nakolik to jen jde.

Tyto schopnosti jsou výsledkem genetického inženýrství.

Ne ne ne, je to trochu jinak. Lidstvo nezůstalo po invazi nepozměněno, mnozí z nich byli infikováni, ale změna se u nich neprojevila. Nebo ještě jinak, byli zachráněni experimentální genovou terapií a utekli na lodích. U mnohých dětí se ale díky tomu objevují deformace a postižení. Proto se našemu lidu nedaří podmanit si Výheň – zůstává nás zoufale málo.

Avšak jedno dítě z tisíce, možná z milionu má ale díky tomu nadpřirozenou moc. Někteří tyto děti považují za Vyvolené, jiní jim říkají Označení a věří, že to právě oni způsobí poslední kataklyzma, během kterého se rozpadne realita.

Ha, už se mi tu rýsují i první náznaky víry. Skvělé.

Komunikace a data: hod 70

V osídlených oblastech umožňuje síť datových uzlů zvaná Tkanivo prakticky okamžitou komunikaci mezi loděmi a základnami a sdílení dat.

Vzhledem ke svému významu jsou uzly Tkaniva často terčem sabotáží a výpadky komunikace nejsou ničím výjimečným.

Mimo nejlidnatější sektory jsou cestovatelé a základny obvykle stále izolovaní a zcela mimo síť.

Tkanivo, roztroušená civilizace, náboženství… Začíná mi to zapadat. Tkanivo je plně pod kontrolou Triumvirátu, a kdo nechce být úplně izolován, tak je dennodenně bombardován náboženskou propagandou. Jednotlivé frakce vystřelují nové uzly do nových částí Výhně a navzájem si ničí ty staré.  Nebo jsou uzly navigační bóje flotily Exodu a Triumvirát teď jen svádí boj o jejich kontrolu a neumí vyrobit nové? A proč je dokáže využívat triumvirát a nikdo jiný?

Medicína: hod 02

Naše vyspělé lékařské technologie a odborné znalosti byly během exodu ztraceny.

Léčitelé jsou vzácní a nedostatečně vybavení. Nevyčíslitelné množství lidí podlehlo nemocem, zraněním a chorobám. Ti, kteří přežijí, si často odnášejí stopy po těžkém a nebezpečném životě ve Výhni.

Nebyly ztraceny. Přestaly fungovat. Lidská těla se kvůli genetickým terapiím, spojeným s mutacemi a invazí, změnila natolik, že drtivá většina moderních postupů, antibiotik a sér jednoduše nezabírá. Tohle je ale tajemství ztracené v historii, které dnes zná jen pár lidí. Kdo ví, co by s našim lidem udělalo uvědomění, že už vlastně nejsou lidmi?

Umělá inteligence: hod 64

Pozůstatky pokročilé strojové inteligence jsou vyhledávány a využívány těmi, co jsou u moci.

Většina naší AI technologie byla ztracena při exodu. To, co zůstalo, je pod kontrolou mocných organizací či lidí a často slouží jako zbraň nebo odstrašující prostředek. My ostatní se musíme spokojit s primitivními systémy.

Triumvirát, uzly, AI v rukách mocných. Tohle spolu prostě musí souviset. Jenom mi tam ještě pořád chybí jeden kousek skládačky – proč Triumvirát a proč ne někdo jiný?

Umělá inteligence je uložená v uzlech, možná kdysi sloužila i pro organizaci flotily, možná se stala příliš mocnou. Některé uzly byly rozbity, aby se Tkanivo přerušilo, čímž došlo k fragmentaci a vzniku mnoha menších a omezenějších AI. Stále ale zůstává otázka, jak se AI uzly dostaly do rukou Triumvirátu. Nevadí, nechám si ji na později, možná až na hru.

Válka: hod 66

Ti, kteří mají na zaplacení, si mohou na obranu nebo expanzi svého území povolat Legii – cech profesionálních vojáků. My ostatní jsme odkázáni sami na sebe.

Legie na objednávku nasazuje zkušené bojové jednotky a dobře vybavené hvězdné lodě. Jejich služba ale nikdy není zadarmo a členové Legie jsou žoldáci, kteří jsou loajální jen tomu, kdo nabídne nejvíc.

Někteří z našich předků se odmítli usadit a dál létají Výhní na výsadkových člunech původní flotily a tvoří Legii. Říká se, že jádro Legie tvoří jedna z lodí Exodu se starým biomechanickým pohonem, který ji umožňuje cestovat i mimo klasické proudy.

Díky tomu může Legie zasahovat kdekoliv, nečekaně se objevovat a přepadávat ze zálohy. I když jsou Triumvirátem i dalšími zavrhováni, tak neoficiálně jsou jejich služby velice žádané.

Samozřejmě mají i své vlastní uzly a svou vlastní AI. Jejich uzly jsou ale součástí jejich lodí a tajemství, jak dokáží provozovat komunikaci skrze body s proměnlivou lokací, si přísně střeží.

Životní formy: hod 90

Život ve Výhni byl vytvořen a navržen Essentiemi, prastarými entitami, které v této galaxii uskutečňují svůj nepochopitelný záměr.

Essentia jsou tvůrci života ve Výhni. S těmito vševědoucími bytostmi se setkáváme jen zřídka a jejich schopnosti a záměry přesahují naše chápání. Někteří je uctívají. Jiní jim vzdorují nebo se proti nim bouří. Ale snažit se vzepřít vůli Essentia je jako postavit se na břeh oceánu a snažit se zabránit přílivu a odlivu. Jsou nevyhnutelní.

Teď vše zapadá do sebe! Trhliny v realitě se začaly rozlézat po celém vesmírném okolí, pouze galaxie Výhně zůstala ušetřena a tak se sem naši předci vydali. Jenže po příletu na ně okamžitě zaútočili Essentia a lodě exodu se rozprchly na všechny strany. Dodnes se před nimi skrýváme a doufáme, že nás neodhalí. Čím více nás je pohromadě, tím je riziko větší.

Právě Essentia chrání Výheň před Rozpolcením. Jenže my sami jsme příliš poznamenaní invazí a tak to, co nám mělo být záchranou, se málem stalo naší zhoubou.

Jedno z náboženství Triumvirátu uctívá Essentia a věří, že až se lidstvo očistí, tak nás tyto bytosti přijmou do ráje ve středu Výhně a jejich domova. Mnoho lodí se vypravilo hledat rajské zahrady Essentií, žádná se ale nikdy nevrátila.

Začínám být z tohohle světa úplně megamoc nadšený!

Předchůdci: hod 79

Biomechanické formy života, které nazýváme Pozůstalými a které byly vytvořeny dávnými civilizacemi jako zbraně v kataklyzmatické válce, přežily smrt svých stvořitelů.

Na zdevastovaných planetách a ve starobylých hrobkách napříč celou Výhní dodnes střeží pradávná tajemství a vedou nekonečné bitvy.

Vyhladili Předchůdce Essentia, nebo se naopak jedná o vyšší úroveň bytí jak ve StarGate? Myslí, že tohle tajemství nechám pro hru, každopádně je jasné, že tyto dvě inteligence spolu souvisí – v těch několika hrobkách, jež se nám podařilo otevřít, se nacházely malby Essentií nebo s nimi spojené artefakty.

Hrůzy: hod 10

Nalijte do astronauta dost alkoholu a bude vám vyprávět příběhy o lodích duchů s posádkou pomstychtivých umrlců. Je to nesmysl.

Ve Výhni je prostor i čas stejně proměnlivý a nestálý jako rozvodněná řeka. Pokud realitě nemůžeme věřit, pak se nevyhnutelně musíme střetnout se znepokojujícími úkazy.

Náš lid je roztroušen po okraji Výhně, a pokud nechce upoutat pozornost Essentií, tak musí létat mimo jejich vliv a nepoužívat stezky, které vedou hlouběji do nitra galaxie a jejich sféry vlivu.  

Jenže kde nejsou Esentia, tam je Rozpolcení. V přehybech vesmíru otevírají okna do míst a časů mimo naše chápaní. Pokud na nějaká narazíte, sevřete své Železo a doufejte, že jimi nic neprojde.

Moje Výheň

A to je vše. Moje verze Výhně je, ne úplně hotová, ale dostatečně načrtnutá pro další hru.

Původní domov našeho lidu napadla neviditelná invaze. Na nebi se objevila světla. Lidé, zvířata i rostliny se začaly měnit a planety se stávaly neobyvatelnými. Jedinou naší nadějí byla Výheň – nedosažitelná galaxie, které se Rozpolcení, jak jsme invazi začali říkat, vyhnulo.

Naši genetičtí inženýři se spojili s mechaniky a vytvořil nový biomechanický pohon, který použil nákazu jako zdroj energie. Obalili jsme lodi Železem, slitinou jejíž postup výroby se ztratil v čase a která ničí nákazu, a vyrazili jsme na cestu.

Nákazu i Rozpolcení jsme ale dál vezli sebou a při příletu do Výhně nás okamžitě napadli její strážci – mocné entity, které jsme pojmenovali Essentia. Náš lid se ve strachu rozptýlil do všech koutů galaxie a už se nikdy nesjednotil.

Lodě Exodu přistály, byl rozebrány na materiál a jejich Železné kosti si rozebrali osadníci jako ochranu a připomínku toho, co ztratili. Někteří ale zůstali na svých lodích a jejich potomci nyní tvoří Legii – flotilu námezdných žoldáků, mrchožroutů a pirátů.

Jediné spojení mezi vzdálenými osadami zprostředkovává Tkanivo, komunikační síť v držení Triumvirátu tří náboženství, které bombarduje všechny kanály svou propagandou.

Toto je svět, ve kterém nyní žijeme. Svět bez práva, kde vládne silnější. Kde se musíme schovávat před Essentii. Svět plný podivuhodného života a prastarých kobek Předchůdců. Svět Železných přísežících.

Sdílení je láska!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *